• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Nr 31 "POD TĘCZĄ" w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Romana Piąstka,
adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefon - 63 242 07 78.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej obiektu, w którym siedzibę ma Przedszkole nr 31 „Pod Tęczą” w Koninie.
Nie wszystko jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Istotną informacją jest także to, że w obiekcie, w którym poszczególne piętra są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem Przedszkola.

Adres: Osiedle Zatorze, ulica Różyckiego 3
Budynek Przedszkola składa się z trzech segmentów:
Segment A i B – część dydaktyczna. Oba segmenty łączy hol.
Segment C – część administracyjna na piętrze (księgowość, kadry, dyrektor, wice dyrektor, kasa zapomogowo-pożyczkowa), na parterze pion kuchenny łącznie z biurem intendenta.

Opis dostępności architektonicznej budynku Przedszkola nr 31 w Koninie
1. Opis dostępności wejścia do budynku.
- wejście główne od strony ul. Różyckiego 3: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzi wjazd - pochylnia z barierką oraz schody.
Do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi otwierane za pomocą klamki. Na poziom +2 można dostać się tylko schodami.

- wejście od strony parkingu dla samochodów osobowych: niedostępne dla osób  z niepełnosprawnościami z uwagi na schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów.
Korytarz na poziomie +1: dostępny.
- dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do Biura Intendenta, do pionu kuchennego (segment C), oraz do 2 sal dydaktycznych (segment B).

Korytarze na poziomie + 2: niedostępne.
We wszystkich segmentach prowadzą schody.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem poszczególnego biura, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.

3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak
Pochylnia: tak przy wejściu głównym od strony ul. Różyckiego 3.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Przedszkola nr 31 – wjazd od ulicy Różyckiego 3 . Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Przedszkola nr 31 w Koninie.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak

7. Inne informacje.
Dojazd do głównego budynku Przedszkola nr 31 w Koninie: autobusem MZK: do przystanku ul. CHOPINA na wprost Pasażu „Fryderyk”, następnie ulicą RÓŻYCKIEGO do budynku Przedszkola nr 31; samochodem: ulicą CHOPINA, następnie SZELIGOWSKIEGO bezpośrednio na parking  znajdujący się przez Szkołą Podstawową nr 12 w Koninie.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Nasze Grupy

Grupa Krasnale

Krasnale

Grupa Wiewiórki

Wiewiórki

Grupa Żabki

Zabki

Grupa Słoneczne Zuchy

Słoneczne
Zuchy

Grupa Radosne Obloczki

Radosne
Obłoczki

Grupa Leśne Skrzaty

Leśne
Skrzaty

Grupa Wodniaczki

Wodniaczki

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram