• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 31 "POD TĘCZĄ" w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Nr 31 "POD TĘCZĄ" w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Romana Piąstka
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 07 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 31 "POD TĘCZĄ" w Koninie
 • Adres: Różyckiego 3, 62-510 Konin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 242 07 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej obiektu, w którym siedzibę ma Przedszkole nr 31 „Pod Tęczą” w Koninie.
Nie wszystko jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Istotną informacją jest także to, że w obiekcie, w którym poszczególne piętra są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem Przedszkola.

Adres: Osiedle Zatorze, ulica Różyckiego 3
Budynek Przedszkola składa się z trzech segmentów:
Segment A i B – część dydaktyczna. Oba segmenty łączy hol.
Segment C – część administracyjna na piętrze (księgowość, kadry, dyrektor, wice dyrektor, kasa zapomogowo-pożyczkowa), na parterze pion kuchenny łącznie z biurem intendenta.

Opis dostępności architektonicznej budynku Przedszkola nr 31 w Koninie
1. Opis dostępności wejścia do budynku.
- wejście główne od strony ul. Różyckiego 3: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzi wjazd - pochylnia z barierką oraz schody.
Do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi otwierane za pomocą klamki. Na poziom +2 można dostać się tylko schodami.

- wejście od strony parkingu dla samochodów osobowych: niedostępne dla osób  z niepełnosprawnościami z uwagi na schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów.
Korytarz na poziomie +1: dostępny.
- dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do Biura Intendenta, do pionu kuchennego (segment C), oraz do 2 sal dydaktycznych (segment B).

Korytarze na poziomie + 2: niedostępne.
We wszystkich segmentach prowadzą schody.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem poszczególnego biura, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.

3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak
Pochylnia: tak przy wejściu głównym od strony ul. Różyckiego 3.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Przedszkola nr 31 – wjazd od ulicy Różyckiego 3 . Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Przedszkola nr 31 w Koninie.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak

7. Inne informacje.
Dojazd do głównego budynku Przedszkola nr 31 w Koninie: autobusem MZK: do przystanku ul. CHOPINA na wprost Pasażu „Fryderyk”, następnie ulicą RÓŻYCKIEGO do budynku Przedszkola nr 31; samochodem: ulicą CHOPINA, następnie SZELIGOWSKIEGO bezpośrednio na parking  znajdujący się przez Szkołą Podstawową nr 12 w Koninie.


Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Nasze Grupy

Grupa Krasnale

Krasnale

Grupa Wiewiórki

Wiewiórki

Grupa Żabki

Zabki

Grupa Słoneczne Zuchy

Słoneczne
Zuchy

Grupa Radosne Obloczki

Radosne
Obłoczki

Grupa Leśne Skrzaty

Leśne
Skrzaty

Grupa Wodniaczki

Wodniaczki

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram